วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2023
WICE
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เดินทางไปศึกษาดูงานเทคโนโลยี AI เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ณ Nanning College For Vocational Technology และ MMC MICROMULTICOPTER สาธารณรัฐประชาชนจีน
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เดินทางไปศึกษาดูงานเทคโนโลยี AI เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ณ Nanning College For Vocational Technology และ MMC MICROMULTICOPTER สาธารณรัฐประชาชนจีน

ครูออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี อ.พญาเม็งราย
งานเเนะแนวอาชีพและจัดหางานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ครูออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนแม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี อ.พญาเม็งราย

ครูออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนบ้านสันติสุข และโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน
งานเเนะแนวอาชีพและจัดหางานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ครูออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนบ้านสันติสุข และโรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน

ครูออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์
งานเเนะแนวอาชีพและจัดหางานฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

ครูออกแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพ ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนคริสเตียนไพศาลศาสตร์

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567


 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2566
   

Home