ประธานพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง ผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษาและบุคลากร สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ สู่ภูมิภาค ณ โรงแรมทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย พร้อมทั้งผู้บริหารส่วนกลาง ผู้บริหารสำนักงาน สกร.จังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษาขึ้นตรง ผู้บริหาร สกร.อำเภอ ทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม