นางสมศิริ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เข้าแถวเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 ณ ลานสนาม หน้าตึกอำนวยการ

วันที่ 25 กันยายน 2566 คณะผู้บริหาร คณะครู เเละบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ร่วมยินดีต้อนรับ นางสมศิริ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง และนายจรินทร์ ตานี ครูผู้ช่วยสาขาวิชาช่างก่อสร้าง นางสาวสุธีวราพร เเก้วคำ ครูผู้ช่วย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิชาภาษาจีน พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับนางสาวพัชราภรณ์ สิงห์แก้ว ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ช่วยสาขาวิชาการบัญชี ณ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

 

วันอาทิตย์ ที่ 24 กันยายน 2566 นางสมศิริ นคราวงค์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ร่วมแสดงความยินดีพิธีเปิดอาคารปฎิบัติการแผนกวิชาการโรงแรมและร่วมทำบุญอาคารปฏิบัติการแผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยกาญจนาภิเษกเชียงราย ณ จังหวัดเชียงราย

20 กันยายน 2566 นางสมศิริ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมการเสวนาเเลกเปลี่ยนในหัวข้อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมีว่าที่เรือตรีชูชีพ อรุณเหลือง รองอธบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้

วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2566 นางสมศิริ  นคราวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้นายจิรายุ  ศีติสาร เป็นกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  สาขาวิชาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 และนำนักศึกษา ชั้น ปวส.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า เข้าร่วมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย