ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง แจ้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ส่วนที่ ๓ การสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่งครู)

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ รายละเอียดคลิกด้านล่าง

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง..ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังแนบนี้ โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ในวันเวลาราชการ https://drive.google.com/file/d/1E3EXzuUNgvln2u7tXcyRUIZh8h3isofr/view

📢 ประกาศ.. จาก วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีรายชื่อดังแนบนี้