คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ขอแสดงความยินดีกับงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ได้รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา (รอบการประเมินปีการศึกษา 2565) **ผลคะแนนร้อยละ 96 ระดับ 3 ดาว

วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2566 นางสมศิริ นคราวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มอบหมายให้นางสาวนววรรณ เพชรี่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาและนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต ณ ร้านดูดีไวนิล ร้านดวงดีรวยทรัพย์ และร้าน Joy bakery Cafe จังหวัดเชียงราย

น้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดพร้อมดื่มอินทนิลวอร์เตอร์ โดยแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

"ร้าน Rainy Shabu"
คุณเกศรินทร์  ทาบุญสม
เจ้าของธุรกิจ RAINY  SHABU
ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

"ร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น"

คุณแพรวดี  พินทอง
เจ้าของธุรกิจ ร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่น
ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง