นายดนุพล มามูล หัวหน้างานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้เฝ้าติดตามการกำเนิดลูกหมูเหมยซาน ซึ่งเกิดใหม่จำนวนถึง 14 ตัว ในวันที่ 26-27 ตุลาคม 65 ที่ผ่านมา