งานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ขอประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจการเพาะเลี้ยงหอยขม สร้างอาชีพเสริมรายได้ในครัวเรือน พร้อมแนะนำวิธีการเพาะเลี้ยงหอยขมทุกขั้นตอน เรามีพ่อแม่พันธุ์หอยขมที่เพาะเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ มีระบบน้ำไหลเวียนอย่างเป็นธรรมชาติ สนใจติดต่อครูดนุพล มามูล โทร. 089-953-4302