วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ครูดนุพล มามูล หัวหน้างานโครงการชีววิถีฯ นำนักเรียน นักศึกษา ในโครงการฯ เข้าร่วมพัฒนาแปลงเพาะปลูก ผักคะน้า ผักบุ้ง ปล่อยพันธุ์ ปลาดุก กบ  ไก่ไข่ หมู เดินท่อระบบจ่ายน้ำ ระบบโรงสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้งานในโครงการฯ ต่อไป

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นายดนุพล มามูล หัวหน้างานโครงการชีววิถีฯ นำนักเรียน นักศึกษา ในโครงการฯ ร่วมพัฒนาพื้นที่เพื่ออเตรียมความพร้อมการเพาะปลูกรอบใหม่ต่อไป

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 ครูดนุพล มามูล ผู้ดูแลโครงการชีววิถีฯ แนะนำผู้เลี้ยงสุกรวิธีการเลี้ยงหมูดำเหมยซาน สามารถให้อาหารประเภทเส้นใยจากธรรมชาติเสริมได้ เช่น ใบกล้วย ลำต้นอ่อนของต้นกล้วย หรือแกนในลำต้นกล้วย และหัวอาหารตามปกติ เพื่อลดต้นทุนค่าอาหารลงได้บ้างไม่มากก็น้อย

วันที่ 2 มีนาคม 2566 ครูดนุพล มามูล นำนักเรียนอบรมการเพาะพันธุ์ปลา ณ สำนักงานพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย อำเภอเวียงชัย เชียงราย