15 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เข้ารับการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับภาคเหนือ ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายธเนศ คงวังทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีพิจิตร เป็นประธานในการประเมินครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะ เเละนำคณะกรรมการลงพื้นที่ในสวนชีววิถีภายในวิทยาลัยฯ

นายดนุพล มามูล หัวหน้างานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้เฝ้าติดตามการกำเนิดลูกหมูเหมยซาน ซึ่งเกิดใหม่จำนวนถึง 14 ตัว ในวันที่ 26-27 ตุลาคม 65 ที่ผ่านมา

งานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ขอประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจการเพาะเลี้ยงหอยขม สร้างอาชีพเสริมรายได้ในครัวเรือน พร้อมแนะนำวิธีการเพาะเลี้ยงหอยขมทุกขั้นตอน เรามีพ่อแม่พันธุ์หอยขมที่เพาะเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ มีระบบน้ำไหลเวียนอย่างเป็นธรรมชาติ สนใจติดต่อครูดนุพล มามูล โทร. 089-953-4302