ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือเรียกว่า COVID-19 ซึ่งระบาดติดต่อในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และพื้นที่อำเภอใกล้เคียงกับสถานศึกษา ในขณะนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 - 30 เมษายน 2564