วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2562 ภาพกิจกรรมการแสดง การมอบเกียรติบัตรครูดีเด่นและการประกวด Miss Sport Day ในงานกีฬาสีวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง