วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ครูเบญจมาศ ศรีสุข เดินทางมาส่งนางสาวณัฐธิดา แซ่เล่า และนายใส่ แซ่ยี่ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ นร.ทุนเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน เพื่อเดินทางร่วมคณะไปมหาวิทยาลัยเซาท์เวส มหานครฉ่งชิ่ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

และเมื่อเดินทางถึงประเทศจีน