ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง นายชาญชัย แสนจันทร์ และนายวุฒิชาติ ตุงคศิริวัฒน์ ครูประจำสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ร่วมเดินทางไปกับคณะติดตาม เพื่อเข้าร่วมพิธีสำเร็จการศึกษาและร่วมแสดงความยินดีกับนายวรวุฒิ สุขเกษม ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง (ทวิภาคี) ณ วิทยาลัยการรถไฟหวู่ฮั่น Wuhan Railway Vocational Colleg สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ครูเบญจมาศ ศรีสุข เดินทางมาส่งนางสาวณัฐธิดา แซ่เล่า และนายใส่ แซ่ยี่ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ นร.ทุนเรียนภาษาและวัฒนธรรมจีน เพื่อเดินทางร่วมคณะไปมหาวิทยาลัยเซาท์เวส มหานครฉ่งชิ่ง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

และเมื่อเดินทางถึงประเทศจีน