ได้รับรางวัลรองชนะเลิสลำดับที่ 2 ระดับอาชีวศึกษาเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2562
 
 
 
 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ระดับอาชีวศึกษาเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2562