สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 

ชื่อผลิตภัณฑ์ หนานแพนดริปที ผลการแข่งขัน เหรียญเงิน

 

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประเภทที่ 2

แท่นตัดกระเบื้องไฟฟ้า เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคเหนือ ผู้ควบคุมครูวราวุฒิ อุปฌาย์ ครูพุทธิพัชร์ ธนพัฒธ์ปัญญา

 

ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐาน สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561