สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 6

ธูปเทียนอัจฉริยะ ผลการแข่งขันได้ลำดับที่ 6 ในการแข่งขันระดับ อศจ.เชียงราย

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 กรีนทีซูการ์สครับ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 9

อุปกรณ์รีบูทคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ แจ้งเตือนผ่าน Application Line เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคเหนือ

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 1

กล่องควบคุมการสตาร์ทรถยนต์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

 

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 3 ชุดไฟสนามเคลื่อนที่

ได้ลำดับที่ 7 ได้เหรียญทองแดง โดยครูที่ปรึกษานายชัยณรงค์ นิว แสนมหายักษ์