ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ระดับอาชีวศึกษาเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2562

 

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารดาวน์โหลดเอกสารต่าง ๆ ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1f8thhldqOKp7NW3GmyMYYBXjf1g10fG_?usp=sharing <<คลิกเบา ๆ

ประกาศข้อกำหนดฯ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

 

 

 

 

สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

ชื่อสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์บล็อกหัวสับปะรดเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคเหนือ