ได้รับรางวัลรองชนะเลิสลำดับที่ 2 ระดับอาชีวศึกษาเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2562