ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ระดับอาชีวศึกษาเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2562