วันที่ 18 มีนาคม 2564 ประกาศขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบอัตโนมัติสั่งการผ่าน IOT พร้อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม 6D จำนวน 1 ชุด ตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศคลิกที่นี่