นโยบายการปฏิบัติราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จากสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือเรียกว่า COVID-19 ซึ่งระบาดติดต่อในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และพื้นที่อำเภอใกล้เคียงกับสถานศึกษา ในขณะนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 - 30 เมษายน 2564 

ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 จะต้องคงไว้ซึ่งมาตรการดังกล่าว