วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ นำโดยนายรัชชานนท์ มหาวรรณศรี หัวหน้าแผนกฯ ครูตุลยฤทธิ์ ทิศใจ ครูเจนจิรา ด้วงอ้าย ครูส่องศรี  มาเยอะ ครูประจำแผนกวิชาฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการ และดำเนินกิจกรรมการประเมินผลมาตรฐานวิชาชีพ ให้กับนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ระดับชั้น ปวช.3 , ปวส.2 โดยมีนางสาวนววรรณ เพชรี่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายรณกฤต แสนนิทา หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2565 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการจัดการเรียนการสอนนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตร (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ในรายวิชาอาหารนานาชาติ เมนูอาหารเกาหลี ข้าวผัดกิมจิ ซุปกิมจิและบิบิมบับ ณ ตึกแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการและแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้จัดการเรียนการสอนนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตร (ปวช.) ร่วมกับโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม (ทวิศึกษา) ณ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ และห้องเรียนคอมพิวเตอร์

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
เว็บกูเกิลไซต์ครูรัชชานนท์ มหาวรรณศรี
 
https://sites.google.com

เว็บกูเกิลไซต์ครูตุลยฤทธิ์ ทิศใจ
https://sites.google.com/view/krutoonyarit

เว็บกูเกิลไซต์ครูเจนจิรา ด้วงอ้าย
https://sites.google.com/view/jenjiraduangai

เว็บกูเกิลไซต์ครูส่องศรี  มาเยอะ
 
https://sites.google.com