โครงการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอาเซียนสู่มาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ณ หน้าเคารพธงชาติ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง