โครงการ สืบสานประเพณีสรงน้ำรอยพระพุทธบาท ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ณ วัดรอยพระพุทธบาททุ่งก่อ