โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึง 16.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง