📢📢📢 เเจ้งกำหนดการ โครงการ​เข้าค่าย​คุณธรรม​ จริยธรรม​ นักเรียน​ นักศึกษา​ ประจำ​ปีการศึกษา​2566​ วิทยาลัย​การ​อาชีพ​เวียงเชียง​รุ้ง🏫
ตามกำหนดการดังกล่าว ที่แนบมานี้​👇👇

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ขออนุญาตแจ้งผลกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ทุกแผนกวิชา/สาขางาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

ประกาศ จากวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เรื่อง การซ่อมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2565

 
 
 
 
 

แจ้งนักเรียน นักศึกษา เรื่องการซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 3/2563