งานวัดผลและประเมินผลการศึกษาขอประกาศผลการเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์มีขั้นตอนและวิธีการ ดังต่อไปนี้
1.เข้าไปยังเว็บไซต์ https://student.vec.go.th คลิกที่กลุ่มนักเรียน นักศึกษา / ผู้ปกครอง
 
2.ป้อนข้อมูลของนักเรียนลงในช่องว่าง ดังต่อไปนี้
 
3.คลิกเข้าสู่ระบบ ให้ นักเรียน ระบุอีเมล์ของนักเรียนที่ใช้งานปัจจุบัน กดปุ่มบันทึก
4. กดที่เมนู ผลการเรียน
 
จากงานวัดผล แจ้งครูที่ปรึกษาช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียน นักศึกษา(ที่ติด 0  มส.) ให้ลงทะเบียนแก้ 0 มส. ได้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม ถึง 8 พฤศจิกายน 2564 ได้ที่ห้องวิชาการ