งานวัดผลและประเมินผลการศึกษาขอประกาศผลการเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 มีขั้นตอนและวิธีการ ดังต่อไปนี้

 

ตรวจสอบผลการเรียนของท่านได้ ผ่านระบบ ศธ.02 ออนไลน์ คลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้

วัน พฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564

https://student.vec.go.th