ประกาศจากงานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
แจ้งประกาศแสดงผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2565 แบบออนไลน์ คลิกที่นี่ https://std2018.vec.go.th/web/
และสามารถเข้ามาดูผลการเรียนได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ วันนี้เป็นต้นไป กรุณาตรวจสอบและติดตามผลการเรียนของท่านหากเกิดปัญหา เช่น ผลการเรียนเป็น 0, มส. เข้ามาดำเนินการได้ที่ฝ่ายวิชาการ (ในวันและเวลาราชการ) วันและเวลาตามประกาศฯ แนบท้ายมาด้านล่างนี้

 


ให้ดำเนินการตามประกาศกำหนดส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ฝ่ายวิชาการ