ประกาศจากวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เรื่อง กำหนดการแก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565