ประกาศจากงานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
แจ้งประกาศแสดงผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2566 แบบออนไลน์ คลิกที่นี่ https://std2018.vec.go.th/web/
และสามารถเข้ามาดูผลการเรียนได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ วันนี้เป็นต้นไป กรุณาตรวจสอบและติดตามผลการเรียนของท่านหากเกิดปัญหา เช่น ผลการเรียนเป็น 0, มส. เข้ามาดำเนินการได้ที่ฝ่ายวิชาการ (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศจากงานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ
แจ้งประกาศแสดงผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2565 แบบออนไลน์ คลิกที่นี่ https://std2018.vec.go.th/web/
และสามารถเข้ามาดูผลการเรียนได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ วันนี้เป็นต้นไป กรุณาตรวจสอบและติดตามผลการเรียนของท่านหากเกิดปัญหา เช่น ผลการเรียนเป็น 0, มส. เข้ามาดำเนินการได้ที่ฝ่ายวิชาการ (ในวันและเวลาราชการ) วันและเวลาตามประกาศฯ แนบท้ายมาด้านล่างนี้

 

ประชาสัมพันธ์ถึงครูผู้สอนทุกท่าน ด้วยงานวัดผลและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ ได้จัดทำประกาศกำหนดส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้ขอความอนุเคราะห์ให้ครูผู้สอนจัดส่งผลการเรียน ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ดังประกาศข้างต้น ขอบคุณครับ

ประกาศจากวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เรื่อง กำหนดการแก้ไขผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศจากงานวัดและประเมินผล
แจ้งประกาศแสดงผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2565 แบบออนไลน์ คลิกที่นี่ https://std2018.vec.go.th
และสามารถเข้ามาดูผลการเรียนได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ วันนี้เป็นต้นไป กรุณาตรวจสอบและติดตามผลการเรียนของท่านหากเกิดปัญหา เช่น ผลการเรียนเป็น 0, มส. เข้ามาดำเนินการได้ที่ฝ่ายวิชาการ (ในวันและเวลาราชการ)