📢ประกาศ!! งานหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ แจ้งรายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน ตามแผนการเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
📌 กำหนดการลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 9-17 มีนาคม 2566
📌 เปิดทำการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2566
**ติดต่อลงทะเบียน ได้ที่ ห้องทะเบียน ชั้น 1 อาคารอำนวยการ**
ตารางการจัดการเรียนการสอน คลิกที่นี่