วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เปิดรับสมัครผู้สนใจ รายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงาน สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ inbox:ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง รายละเอียดคลิกด้านล่าง

📢ประกาศ!! งานหลักสูตรการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ แจ้งรายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน ตามแผนการเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
📌 กำหนดการลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 9-17 มีนาคม 2566
📌 เปิดทำการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2566
**ติดต่อลงทะเบียน ได้ที่ ห้องทะเบียน ชั้น 1 อาคารอำนวยการ**
ตารางการจัดการเรียนการสอน คลิกที่นี่

ประกาศการเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

  • เริ่มลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565 ที่ห้องงานทะเบียน อาคารอำนวยการ
  • เริ่มเรียนวันที่ 28 มีนาคม 2565 ถึง 8 พฤษภาคม 2565
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่
  • ประกาศ แจ้งรายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่

ประกาศการเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

  • เริ่มลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ห้องงานทะเบียน อาคารอำนวยการ
  • เริ่มเรียนวันที่ 5 เมษายน 2564 ถึง 13 พฤษภาคม 2564

ใบสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ดาวน์โหลดใบสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นคลิกที่นี่