ประกาศจากงานวัดและประเมินผล แจ้งนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ทุกสาขางาน และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ทุกสาขางาน ให้เข้าร่วมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ปวช. ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563  และ ระดับชั้น ปวส. ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ สนามสอบ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง

วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง มีความประสงค์รับบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าวชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จำนวน 1 อัตรา  เจ้าหน้าที่งานฝ่ายแผนและความร่วมมือ จำนวน 1 อัตรา  เจ้าหน้าที่งานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องงานบุคลากร อาคารอำนวยการ ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 22 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30น. - 16.30น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053-953392

ดาวน์โหลดประกาศ(เจ้าหน้าที่ธุรการ)คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดประกาศ(ยามรักษาการณ์)คลิกที่นี่

#วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง  เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  #ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ระดับ  ปวช. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)  และ ระดับ ปวส.  (ปรกกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) สาขา ช่างยนต์,ช่างไฟฟ้า,ช่างก่อสร้าง,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,การบัญชี