วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำโดยนายไชยพร  บุญทา หัวหน้าแผนกคอมฯ ครูณัฐกิตติ์ พาหมวด ครูวิไลพร มหาวรรณ์ ครูประจำแผนกวิชาฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการ และดำเนินกิจกรรมการประเมินผลมาตรฐานวิชาชีพ ให้กับนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้น ปวช.3 , ปวส.2 โดยมีนางสาวนววรรณ เพชรี่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายรณกฤต แสนนิทา หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำโดยครูวิไลพร มหาวรรณ์ ครูประจำแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ออกสอนระยะสั้น หลักสูตรการประดิษฐ์พรมรองอุปกรณ์เครื่องครัว จากเศษผ้าวัสดุเหลือใช้สามารถ ณ โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน

วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.00น. แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5201 

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เว็บกูเกิลไซต์ครูไชยพร บุญทา
 
https://sites.google.com/view/saykikung2

เว็บกูเกิลไซต์ครูณัฐกิตติ์ พาหมวด
https://sites.google.com/view/nuttakitttt

เว็บกูเกิลไซต์ครูวิไลพร มหาวรรณ์
https://sites.google.com/view/kruaew-wilaiporn