แผนกช่างก่อสร้าง

เว็บกูเกิลไซต์ครูพุทธิพัชร์ ธนพัทธ์ปัญญา
https://sites.google.com/view/puttipach2532