แผนการเรียน ปีการศึกษา 2563

 แผนการเรียนในสถานศึกษา  แผนการเรียนทวิศึกษา 
แผนกวิชา ระดับชั้น ลิงก์ดาวน์โหลด  ระดับชั้น  ลิงก์ดาวน์โหลด
 ช่างยนต์  ปวช. ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  ปวช.  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่ 
 ปวส. ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
 ช่างไฟฟ้า   ปวช. ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  ปวช.   ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  
 ปวส. ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
 ช่างก่อสร้าง  ปวช. ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  ปวช. ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
 ปวส.  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
 การบัญชี  ปวช. ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  ปวช. ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
 ปวส. ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ปวช. ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  ปวช. ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
 ปวส. ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
 อาหารและโภชนาการ  ปวช. ดาวน์โหลดคลิกที่นี่  ปวช. ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 

แผนกวิชา ระดับชั้น ลิงก์ดาวน์โหลด
ช่างยนต์ ปวช.,ปวส. ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
ช่างไฟฟ้า ปวช.,ปวส. ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
ช่างก่อสร้าง ปวช.,ปวส. ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
การบัญชี ปวช.,ปวส. ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.,ปวส. ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
อาหารและโภชนาการ ปวช. ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
สามัญสัมพันธ์ ปวช.,ปวส. ดาวน์โหลดคลิกที่นี่
เทคนิคพื้นฐาน ปวช. ดาวน์โหลดคลิกที่นี่