ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 
 
 

 ข้อมูลจำนวนนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561