คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะผู้บริหาร

นายมารุต รื่นรวย

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง
นายลิขิต ขัดแก้ว รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 


คณะครู