วัน จันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ นำนักเรียน นักศึกษา ตัวแทนของแต่ละแผนกวิชา/สาชาวิชา เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมร่มราชพฤกษ์ อาคารอำนวยการ