งานประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม 5 ส. Big cleaning Day ในวันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น.