วัน ศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 กองลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง นำโดยนายจิรายุ ศีติสาร นายรุ่งวิกรัย ปาเรียน และนายกิตติพันธ์ ปันน้อย นำกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เข้าร่วมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปีที่ ๑๑๑  ณ สำนักงานลูกเสือจังหวัดเชียงราย โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (ประวัติความเป็นมาการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ)