วัน พฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00น. วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งนำโดยนายภาคิน พรหมราช รองผู้อำนวยการพร้อมคณะครูบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด