วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00น. นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง ร่วมกิจกรรมการแข่งขันประกวดร้องเพลง ไทยสากล เพลงลูกทุ่ง เพลงสากล เพื่อค้นหาคัดเลือกเป็นตัวแทนของวิทยาลัยฯ ต่อไป