วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. โดยนายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ถวายเครื่องบวงสรวงพระวิษณุกรรม และเจิมแป้งอุปกรณ์เครื่องมือช่างของแต่ละแผนก เพื่อความเป็นสิริมงคล