วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น.นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไหว้พระพุทธรูป และไหว้เจ้าที่ประจำประวิทยาลัยฯ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เพื่อเปฺ็นสิริมงคลต่อวิทยาลัยฯ