Print
Hits: 148

7- 8 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา นายมารุต รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง คณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนร่วมเปิดโครงการ fix it center ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน "บ้านห้วยหมากเอียก" ออกให้บริการ มีทั้งแผนกช่างยนต์ในการให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์เบื้องต้น แผนกไฟฟ้ากำลังให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวเรือน เเละบริการสร้างอาชีพ ให้เเก่ประชาชนที่สนใจ