ประกาศจากวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง เรื่องกำหนดการเปิดภาคเรียนและลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565