วันจันทร์ ที่ 11 เมษายน 2565 นายจิรายุ ศีติสาร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นำคณะครูแผนกช่างยนต์ นายชาญชัย แก้วเถิน และนายกิตติพันธ์ ปันน้อย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดย ดร.อรพิน  ดวงแก้ว ผู้อำนวยการฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มอบหมายให้นางสุวารี แปงณีวงค์ และ นางสาวแสงเพ็ชร  แสงจันทร์ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน และงานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2565 โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายได้ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมให้บริการนวดสปา ณ ศูนย์อาชีวะอาสาวัดร่องขุ่น อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย