วันที่ 6 เมษายน 2565 นำโดยนายจิรายุ ศีติสาร รองผู้อำนวยการฯ นำคณะครู ประกอบด้วย นางภิญญามาศ ปาเรียน  นางสาวกรรนิการ์ เค้าหม่อง นายรัชชานนท์  มหาวรรณศรี นายณัฐกิตติ์ พาหมวด  นายกิตติพันธ์ ปันน้อย เจ้าหน้างาน นางสาวสุภาพร ภูเขียว นางสาวพิสุทธิณีย์ ทิพย์โกมล เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง