10 มีนาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เเละเปิดกองลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2564